Gửi Tin Nhắn Cho Admin

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

KHOÁ HỌC DỊCH NGƯỢC MÃ NGUỒN VÀ CRACK CODE VBA

- Nhiều bạn có thể cảm thấy mâu thuẫn khi mình vừa ra khoá học bảo mật lại còn làm thêm khoá Crack này. Lúc đầu mình cũng nghĩ thế nhưng sau thì cảm thấy mỗi người có 1 nhu cầu riêng, có người họ tìm những file trên mạng và mục đích là để tìm hiểu code phục vụ cho nhu cầu học tập, và mình không dạy thì cũng có rất nhiều người khác dạy, nên mình tạo khoá học này cho ai có nhu cầu, và phải tự chịu trách nhiệm về việc đi crack sản phẩm người khác với mục đích XẤU.

* Hiện tại có 1 số kiểu bảo mật như sau:
1. Khoá mật khẩu Worksheet trên Excel.
2. Khoá mật khẩu cấu trúc của file Excel.
3. Khoá truy cập code VBA bằng mật khẩu.
4. Ẩn Module
5. Khoá "Project is unviewble"
6. Khoá file bằng LockXLS ( chuyển file Excel thành file EXE), Khoá LockXLS có 3 dạng:
    - Dạng 1: Khi mở file EXE vào luôn Excel ( ta chỉ không thể xem code VBA)
    - Dạng 2: Khi mở file EXE hiện bảng Active có mã máy, và phải có key của tác giả mới vào excel được.
    - Dạng 3: Khoá cứng bằng USB, phần mềm được khoá bằng lockxls sau đó khoá cứng vào USB, chỉ khi gắn USB đó vào máy tính thì mới mở được phần mềm.

Liên hệ Zalo: 0933 558 229

* Unlock xong bạn sẽ có file Excel với đầy đủ source code VBA

- Tổng Hợp Những Video Demo Trong Link Này: VIDEO CRACK
            

                             

                    
                   
Phạm Minh Tùng  /  at  11/06/2019 07:50:00 SA  /  1 comment

- Nhiều bạn có thể cảm thấy mâu thuẫn khi mình vừa ra khoá học bảo mật lại còn làm thêm khoá Crack này. Lúc đầu mình cũng nghĩ thế nhưng sau thì cảm thấy mỗi người có 1 nhu cầu riêng, có người họ tìm những file trên mạng và mục đích là để tìm hiểu code phục vụ cho nhu cầu học tập, và mình không dạy thì cũng có rất nhiều người khác dạy, nên mình tạo khoá học này cho ai có nhu cầu, và phải tự chịu trách nhiệm về việc đi crack sản phẩm người khác với mục đích XẤU.

* Hiện tại có 1 số kiểu bảo mật như sau:
1. Khoá mật khẩu Worksheet trên Excel.
2. Khoá mật khẩu cấu trúc của file Excel.
3. Khoá truy cập code VBA bằng mật khẩu.
4. Ẩn Module
5. Khoá "Project is unviewble"
6. Khoá file bằng LockXLS ( chuyển file Excel thành file EXE), Khoá LockXLS có 3 dạng:
    - Dạng 1: Khi mở file EXE vào luôn Excel ( ta chỉ không thể xem code VBA)
    - Dạng 2: Khi mở file EXE hiện bảng Active có mã máy, và phải có key của tác giả mới vào excel được.
    - Dạng 3: Khoá cứng bằng USB, phần mềm được khoá bằng lockxls sau đó khoá cứng vào USB, chỉ khi gắn USB đó vào máy tính thì mới mở được phần mềm.

Liên hệ Zalo: 0933 558 229

* Unlock xong bạn sẽ có file Excel với đầy đủ source code VBA

- Tổng Hợp Những Video Demo Trong Link Này: VIDEO CRACK
            

                             

                    
                   
Posted in: Read Complete Article»

1 nhận xét:

Recent Comments

Copyright © 2013 Excel Toàn Tập. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.