Gửi Tin Nhắn Cho Admin

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Bài 3. Loại Bỏ Dữ Liệu Trùng Theo Điều Kiện

Phạm Minh Tùng  /  at  2/18/2017 12:09:00 CH  /  No comments

-  Hôm nay là ngày 18/02/2017 (11h38), mình làm tiếp bài thứ 3, đồng thời sẽ share all các video mình dạy học  trong khóa học online cho các bạn tham khảo các kiến thức cơ bản.
- Khi Các bạn có một danh sách các dữ liệu bị trùng giữa các hàng, nếu các bạn muốn xóa các dòng trùng đó thì có thể chọn chức năng có sẵn trong Excel đó là Remove Duplicates, tuy nhiên với một nhu cầu khác, chúng ta cần thực hiện theo một nhu cầu nhất định nào đó mà ta có thể tùy biến thì tốt nhất các bạn viết code VBA nhé. Các bước thực hiện như sau:


+ Bước 1: Các bạn vào cửa sổ viết code và insert module mới, và dán code sau đây vào:

Sub XoaTrung()
    Dim dic As Object
    Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim rngData As Range
    Dim rngKQ As Range
    Dim arr(), kq()
    Dim k As Long
    Set rngData = Application.InputBox("Chon Vung Chua Du Lieu", "Chon Data", , , , , , 8)
    Set rngKQ = Application.InputBox("Chon Vung tra ve ket qua", "Vung Ket Qua", , , , , , 8)
    arr = rngData.Value
    ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2)
    For i = 1 To UBound(arr, 1)
        dic(arr(i, 1)) = ""
    Next i
    For i = 1 To UBound(arr, 1)
        If Not dic.exists(arr(i, 1)) Then
            dic.Item(arr(i, 1)) = arr(i, 2)
        Else
            If Len(arr(i, 2)) > 1 Then
                dic.Item(arr(i, 1)) = arr(i, 2)
            End If
        End If
    Next i
    rngKQ.Resize(5000, 2).ClearContents
    rngKQ.Resize(dic.Count, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(dic.keys())
    rngKQ(1, 2).Resize(dic.Count, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(dic.items())
End Sub

+ Bước 2: Các bạn trở về Excel chọn insert -> Shapes  và chọn một hình nào đó vẽ lên bảng tính và right Click lên hình vừa tạo -> Chọn Assign Macro --> Chọn tiếp Macro XoaTrung, vậy là hình chúng ta vừa tạo đã được gắn với một macro, khi ta bấm vào hình đó thì sẽ thực thi macro mà chúng ta gán cho nó.
+ Bước 3: Bấm lên hình sẽ xuất hiện một họp thoại, sau đó chọn vùng dữ liệu cần xóa dữ liệu trùng, chọn xong bấm OK và chọn tiếp ô dữ liệu đầu tiên mà ta cần dán kết quả, Các bạn có thể xem chi tiết ở video bên dưới.

===> DOWNLOAD FILE

Share
Posted in: , , Posted on: Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

0 nhận xét:

Recent Comments

Copyright © 2013 Excel Toàn Tập. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.