Gửi Tin Nhắn Cho Admin

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Bài 38. 3 Cách add Item cho Combobox trên form

Phạm Minh Tùng  /  at  2/19/2017 01:15:00 CH  /  No comments

- 19/02/2017: như các bạn đã biết combobox chúng ta có thể add source trên excel, tuy nhiên có một số trường hợp ta cần tùy biến mà add các giá trị vào combobox từ trong VBA, chúng ta sẽ add vào sự kiện khởi tại form: UserForm_Initialize, với bài này thì ta giả sử là đã vẽ combobox lên form rồi và để tên mặc định đó là ComboBox1, chúng ta sẽ chọn 1 trong 2 cách dưới:


- Cách 1: Dùng Cách truyền thống add bằng thuộc tính RowSource của Combobox
- Cách 2: dùng AddItem
Private Sub UserForm_Initialize()
    With ComboBox1
       .AddItem "phan tu 1"
       .AddItem "phan tu 2"
       .AddItem "phan tu 3"
       .AddItem "phan tu 4"
    End With
End Sub

- Cách 3: dùng List
Sub UserForm_Initialize()
  ComboBox1.List = Array("1001", "1002", "1003", "1004", "1005", "1006", "1007", "1008", "1009", "1010")
End Sub


Share
Posted in: , , Posted on: Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

0 nhận xét:

Recent Comments

Copyright © 2013 Excel Toàn Tập. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.