Gửi Tin Nhắn Cho Admin

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Cách chèn code vào Blogger

- Khi nào cần viết code ta dán đoạn code bên dưới vào , và chú ý: &lt; : thay thế cho dấu <
&gt; : thay thế cho dấu >
<td class="smallfont">
 <div style="margin: 5px 20px 20px;">
 <pre class="alt2" dir="ltr" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px; overflow: auto; width: 640px; height: 34px; text-align: left;">YOUR_TEXT_HERE</pre>
 </div>
Phạm Minh Tùng  /  at  8/31/2017 11:50:00 CH  /  No comments

- Khi nào cần viết code ta dán đoạn code bên dưới vào , và chú ý: &lt; : thay thế cho dấu <
&gt; : thay thế cho dấu >
<td class="smallfont">
 <div style="margin: 5px 20px 20px;">
 <pre class="alt2" dir="ltr" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px; overflow: auto; width: 640px; height: 34px; text-align: left;">YOUR_TEXT_HERE</pre>
 </div>

Posted in: Read Complete Article»

0 nhận xét:

Thay đổi CodeName bằng code VBA

- Các bạn chép sub Sau và module và chạy, lưu ý phải tick Trust Access to the VBA prọject

ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ThisWorkbook.Worksheets("sheet1").CodeName).Name _
= "NewCodeName"
Phạm Minh Tùng  /  at  8/31/2017 11:38:00 CH  /  No comments

- Các bạn chép sub Sau và module và chạy, lưu ý phải tick Trust Access to the VBA prọject

ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ThisWorkbook.Worksheets("sheet1").CodeName).Name _
= "NewCodeName"

Posted in: , Read Complete Article»

0 nhận xét:

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Khắc phục lỗi mở file chm mở lên không có nội dung

- Nguyên nhân chính là do tính bảo mật nên những file chm khi download trên mạng về thì đều bị lock nên ta không thể xem được, vì thế ta right click lên file chọn Property và bấm nút Unlock

Phạm Minh Tùng  /  at  8/27/2017 09:21:00 CH  /  No comments

- Nguyên nhân chính là do tính bảo mật nên những file chm khi download trên mạng về thì đều bị lock nên ta không thể xem được, vì thế ta right click lên file chọn Property và bấm nút Unlock

Posted in: Read Complete Article»

0 nhận xét:

C# Màn hình Console nhập xuất

- Ngày 27/8/2017 : Giới thiệu cơ bản về nhập xuất trong Console.

Phạm Minh Tùng  /  at  8/27/2017 08:26:00 CH  /  No comments

- Ngày 27/8/2017 : Giới thiệu cơ bản về nhập xuất trong Console.

Posted in: , Read Complete Article»

0 nhận xét:

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Tách và Ghép Chuỗi thành các cột và ngược lại (Text To Columns Edit)

- Ngày 26/8/2017: Khi các bạn làm việc vơi Họ tên, mà các bạn nhập tên và họ liền nhau khi đó chúng ta cần tách tên sang một cột riêng, và người lại ta đang có 2 cột họ và tên và chúng ta cần gộp lại hoặc ghép các cột khác nhau thành một cột thì tiện ích sau đây sẽ giúp bạn.
Download Addin General: Click Here
Download Addin Edition: Click here
Phạm Minh Tùng  /  at  8/26/2017 10:56:00 SA  /  1 comment

- Ngày 26/8/2017: Khi các bạn làm việc vơi Họ tên, mà các bạn nhập tên và họ liền nhau khi đó chúng ta cần tách tên sang một cột riêng, và người lại ta đang có 2 cột họ và tên và chúng ta cần gộp lại hoặc ghép các cột khác nhau thành một cột thì tiện ích sau đây sẽ giúp bạn.
Download Addin General: Click Here
Download Addin Edition: Click here

Posted in: , Read Complete Article»

1 nhận xét:

Cách tạo Hyperlink tự động đến các sheet

- Ngày 26/8/2017: giả sử trong file excel ta có rất nhiều sheet, giờ muốn tạo hyperlink đến các sheet đó, nhưng nếu làm thủ công thì rất mất thời gian, các bạn xem video nhé, và download file ở bên dướiDownload: Click Here
Phạm Minh Tùng  /  at  8/26/2017 10:28:00 SA  /  No comments

- Ngày 26/8/2017: giả sử trong file excel ta có rất nhiều sheet, giờ muốn tạo hyperlink đến các sheet đó, nhưng nếu làm thủ công thì rất mất thời gian, các bạn xem video nhé, và download file ở bên dướiDownload: Click Here

Posted in: , Read Complete Article»

0 nhận xét:

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Chuyển Khoản

Với các khoá học và phần mềm trên ExcelToanTap, bạn có thể chuyển khoản theo cú pháp như sau để có thể nhận được phần mềm hoặc khóa học ngay lập tức:

nội dung chuyển khoản

Họ Tên, Số điện thoại, Khoá học hoặc Phần mềm

Các TÀI KHOẢN

Techcombank chi nhánh  Đồng Tháp
Chủ tài khoản: Phạm Minh Tùng
Số tài khoản: 19034582981011
----------------------------------------------------
Vietcombank chi nhánh  Đồng Tháp
Chủ tài khoản: Phạm Minh Tùng
Số tài khoản: 0601000503828
---------------------------------------------------
MBBANK chi nhánh  Đồng Tháp
Chủ tài khoản: Phạm Minh Tùng
Số tài khoản: 0980199999988
----------------------------------------------------
Ví Momo
Phạm Minh Tùng
Số tài khoản: 0933558229
---------------------------------------------------

Phạm Minh Tùng  /  at  8/18/2017 10:52:00 SA  /  No comments

Với các khoá học và phần mềm trên ExcelToanTap, bạn có thể chuyển khoản theo cú pháp như sau để có thể nhận được phần mềm hoặc khóa học ngay lập tức:

nội dung chuyển khoản

Họ Tên, Số điện thoại, Khoá học hoặc Phần mềm

Các TÀI KHOẢN

Techcombank chi nhánh  Đồng Tháp
Chủ tài khoản: Phạm Minh Tùng
Số tài khoản: 19034582981011
----------------------------------------------------
Vietcombank chi nhánh  Đồng Tháp
Chủ tài khoản: Phạm Minh Tùng
Số tài khoản: 0601000503828
---------------------------------------------------
MBBANK chi nhánh  Đồng Tháp
Chủ tài khoản: Phạm Minh Tùng
Số tài khoản: 0980199999988
----------------------------------------------------
Ví Momo
Phạm Minh Tùng
Số tài khoản: 0933558229
---------------------------------------------------

Posted in: Read Complete Article»

0 nhận xét:

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Bài 54. Lọc Mảng Duy Nhất, Sort Mảng và Add mảng vào ComboBox (VBA Nâng Cao)

- Ngày 10/8/2017: Khi bạn có một danh sách hàng hóa rất nhiều, nhưng đến khi nhập hàng hóa mới, bạn cần có 1 ComboBox để load lại các hàng hóa đã nhập, loại bỏ hàng hóa trùng, sắp xếp theo tên của hàng hóa, sau đây là video minh họa.
Phạm Minh Tùng  /  at  8/10/2017 01:18:00 CH  /  No comments

- Ngày 10/8/2017: Khi bạn có một danh sách hàng hóa rất nhiều, nhưng đến khi nhập hàng hóa mới, bạn cần có 1 ComboBox để load lại các hàng hóa đã nhập, loại bỏ hàng hóa trùng, sắp xếp theo tên của hàng hóa, sau đây là video minh họa.

Posted in: Read Complete Article»

0 nhận xét:

Bài 53. Định dạng có điều kiện theo tiến độ bằng Icon

- Ngày 10/8/2017: khi các bạn muốn đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo một tiến độ cho trước, mà cụ thể ở đây mình sẽ ví dụ sẽ có 4 mức độ hoàn thành, chúng ta có thể dùng Icon để biểu thị tiến độ
Phạm Minh Tùng  /  at  8/10/2017 08:34:00 SA  /  No comments

- Ngày 10/8/2017: khi các bạn muốn đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo một tiến độ cho trước, mà cụ thể ở đây mình sẽ ví dụ sẽ có 4 mức độ hoàn thành, chúng ta có thể dùng Icon để biểu thị tiến độ

0 nhận xét:

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Bài 52.Tính bình lương của các nhân viên trong các Huyện

- Ngày 09/8/2017: Khi các bạn là Sup của một số Vùng và trong Vùng có một số nhân viên, công ty thì đưa ra cách tính lương của bạn là trung bình của lương các nhân viên trong các vùng bạn quản lý, video sau sẽ giải đáp cho bạn:
Phạm Minh Tùng  /  at  8/09/2017 08:18:00 CH  /  No comments

- Ngày 09/8/2017: Khi các bạn là Sup của một số Vùng và trong Vùng có một số nhân viên, công ty thì đưa ra cách tính lương của bạn là trung bình của lương các nhân viên trong các vùng bạn quản lý, video sau sẽ giải đáp cho bạn:

0 nhận xét:

Bài 51. Tìm số lần xuất hiện của số lớn nhất trong chuỗi số

- Ngày 09/8/2017: Đây là sự kết hợp của các công thức nâng cao trong Excel để thực hiện các yêu cầu về xử lý chuỗi.
Phạm Minh Tùng  /  at  8/09/2017 04:43:00 CH  /  No comments

- Ngày 09/8/2017: Đây là sự kết hợp của các công thức nâng cao trong Excel để thực hiện các yêu cầu về xử lý chuỗi.

0 nhận xét:

Recent Comments

Copyright © 2013 Excel Toàn Tập. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.