Gửi Tin Nhắn Cho Admin

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Thay đổi CodeName bằng code VBA

Phạm Minh Tùng  /  at  8/31/2017 11:38:00 CH  /  No comments

- Các bạn chép sub Sau và module và chạy, lưu ý phải tick Trust Access to the VBA prọject

ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ThisWorkbook.Worksheets("sheet1").CodeName).Name _
= "NewCodeName"

Share
Posted in: , Posted on: Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

0 nhận xét:

Recent Comments

Copyright © 2013 Excel Toàn Tập. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.