Gửi Tin Nhắn Cho Admin

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Cách chèn code vào Blogger

Phạm Minh Tùng  /  at  8/31/2017 11:50:00 CH  /  No comments

- Khi nào cần viết code ta dán đoạn code bên dưới vào , và chú ý: &lt; : thay thế cho dấu <
&gt; : thay thế cho dấu >

<td class="smallfont">
 <div style="margin: 5px 20px 20px;">
 <pre class="alt2" dir="ltr" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px; overflow: auto; width: 640px; height: 34px; text-align: left;">YOUR_TEXT_HERE</pre>
 </div>

Share
Posted in: Posted on: Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

0 nhận xét:

Recent Comments

Copyright © 2013 Excel Toàn Tập. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.